000000

👉 👉 👉  click here/ මෙතැනින්    👉 👉 👉    Registration Form

000000

Please Read,

You can click on the link and register with Sher Camera.

NOTE:  Before filling and submitting we request you to take time in reading the content on the registration form.

Persons under 20 years, unemployed and Students will have to get permission from their parents or gradients to rent out any items.  (Call us for more information)

Thank you.

කරුණාකර කියවන්න,

ඔබට මෙහි සඳහන් Link එක click කර Sher Camera ආයතනය  සමඟ ලියාපදිංචි විය හැකිය.

සටහන:  Form එක Submit කිරීමට පෙර එහි අන්තර්ගතය කියවීමට කාලය ගන්නා ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ඔබ  අවුරුදු 20ට අඩු  පුද්ගලයෙක්, රැකියා විරහිතයන් සහ සිසුන් ඕනෑම උපකරණයක්  කුලියට දීමට ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් හෝ අනුක්‍රමිකයන්ගෙන් අවසර ලබා ගත යුතුය.  (විස්තර සඳහා විමසන්න )

ස්තූතියි.

000000